learn react ui logoLearnReactUI
Legacy React Advanced

Legacy React (Advanced)

React Legacy Advanced, React'ın temel yapılarına göre daha kompleks olan DOM yapılarından kaynaklı problemli kısımları nasıl çözebileceğimiz üzerine bir kitaptır. Virtual(Sanal) DOM, side effecti olarak DOM erişim gereksinimleri, tek bir HTML elemanı root'un altında rendering ve bu Sanal DOM üzerinde state aktarım kompleksitesi problemlerine ve bunlara React'ın sunduğu çözümleri anlatır.

İçerik

  1. React Portals
  2. React Refs
  3. React Context
  4. React Forms
  5. Code Sharing
  6. Code Sharing Samples
  7. props.children Kullanımı
  8. React Bileşenlerinde Prop Check Referanslar