learn react ui logoLearnReactUI
Legacy React

Legacy React

React 10 yılını tamamlamış artık milyonlar tarafından kullanılan bir kütüphane, yıllar içerisinde birçok yapısal değişikliğe uğradı. Bu E-Book'ta ilk React'ın neleri içerdiği ve ne amaçla hangi pratikler üzerine tasarlandığını anlatmaya çalışıyorum

İçerik

React Nedir?

 • React Kütüphanesi
 • Temel Fonksiyonlar
 • Hooks API
 • React-DOM Kütüphanesi
 • ReactDOMServer Kütüphanesi
 • DOM Elements ve SyntheticEvents
 • Test Utilities
 • Test Renderer

React Hangi En İyi Pratikler Üzerine İnşaa Edildi ?

 • Kavram Flux Pattern)
 • Kavram JSX vs Templates)
 • JSX
 • Kavram Virtual DOM vs Compile/Link) 5. How React

Temel Konseptler

 • Hello World
 • Introducing JSX
 • Rendering Elements
 • Components and Props
 • State and Lifecycle
 • Handling Events
 • Conditional Rendering
 • Lists and Keys
 • Forms
 • Lifting State Up
 • Composition vs Inheritance

Referanslar